Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1 - Preambule (algemene verkoopsvoorwaarden)
Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden afgesloten enerzijds door de vennootschap ProParts, een natuurlijke persoon, met maatschappelijke zetel te Anglaislaan 20, ingeschreven bij de Banque Carrefour des Entreprises onder het nummer BE 0543.631.550, hierna genoemd "de verkoper", "VR-HUT" of "ons" en anderzijds door elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een aankoop, huur of reservering wenst uit te voeren via de website (www.vr-hut.be) van de verkoper, hierna te noemen de "Koper" of "Klant".
Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op het bezoek van de Koper aan alle door VR-HUT aangeboden locaties voor virtual reality ervaringen, alsmede op alle situaties waarin VR-HUT een dienst levert ten behoeve van de Koper, met name in het kader van de installatie van een virtual reality stand.
De aankoop van een goed of dienst via deze site of een andere contractuele overeenkomst met VR-HUT impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de Koper van deze verkoopsvoorwaarden.

Deze verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door de Verkoper zijn goedgekeurd.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn verkoopsvoorwaarden en de inhoud van zijn site op elk moment te wijzigen. www.vr-hut.be op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. In dit geval zijn de voorwaarden van toepassing die van kracht zijn op de datum waarop de koper een reservering, een aankoop, een huur of een dienstencontract met de VR-HUT heeft afgesloten.

Artikel 2 - Activiteiten en diensten aangeboden door de VR-HUT (algemene verkoopvoorwaarden)
De VR-HUT biedt virtual reality activiteiten aan voor particulieren en bedrijven.
Wij bieden ook de verhuur van virtual reality apparatuur aan voor deze zelfde klanten.
Het bedrijf vr-hut staat in voor de diversiteit en de kwaliteit van de animaties. We maken een strenge selectie van virtual reality-ervaringen en gebruiken de meest geavanceerde hardwaretechnologieën.

Particulieren kunnen reserveren in de showroom in Waterloo en verschillende virtual reality-ervaringen komen uitproberen. Het "Total Discovery"-concept is perfect voor gezinnen, vriendengroepen of koppels. Het "VR-Hut" concept is ideaal voor teambuildingactiviteiten of grote groepen in het algemeen.

Het VR-HUT concept is gebaseerd op gezelligheid, plezier en ontdekking. Om dit te garanderen, begeleidt een gespecialiseerde virtual reality presentator elke groep.
Bedrijven kunnen een beroep doen op VR-HUT om één of meerdere virtual reality stands op te zetten en te runnen als onderdeel van hun evenementen.

Tot slot bieden we een reeks virtual reality-gerelateerde diensten aan, zoals de ontwikkeling van toepassingen, 360° videoproductie en kartonproductie. Voor deze laatste diensten treedt VR-HUT op als tussenpersoon en werkt samen met partners.

Artikel 3 - Reserveringen (algemene verkoopvoorwaarden)
De koper dient minimaal 12 jaar oud te zijn om een reservering te maken op de website van VR-HUT.

Reserveringen voor de huur van een virtual reality ruimte voor een uur kunnen online worden gemaakt op de website )per e-mail op am@vr-hut.be, telefonisch of ter plaatse.

Bij het maken van reserveringen wordt de koper gevraagd persoonlijke gegevens in te voeren. In het bijzonder: naam, e-mailadres en telefoonnummer. Om ervoor te zorgen dat de reservering zo goed mogelijk wordt verwerkt, moet de koper ervoor zorgen dat de informatie die hij invoert van de hoogste kwaliteit is.

De reservering is definitief zodra de betaling is verricht. De koper ontvangt een bevestigingsmail.

Een boeking geeft recht op een sessie van 1 uur activiteit op een bepaald tijdstip. In geval van vertraging kan de koper niet eisen dat het tijdschema of de prijs van de sessie wordt gewijzigd. Bijvoorbeeld: als u 10 minuten te laat bent voor een sessie van 17.00 tot 18.00 uur, zal de activiteit om 17.10 uur beginnen en om 18.00 uur eindigen. De prijs van de sessie blijft de prijs die geldt voor één uur activiteit.

Opmerking over de groeps VR-activiteit

Voor de groeps VR-activiteit moet de koper ervoor zorgen dat het aantal personen dat wordt doorgegeven op het moment van boeken gelijk is aan het aantal personen dat aanwezig is tijdens de activiteit. Als het aantal deelnemers lager is dan het opgegeven aantal, wordt het verschil in prijs niet terugbetaald.

In het kader van de groeps-RV-activiteit raden we de koper aan om voor een even aantal deelnemers te reserveren. Dit maakt het mogelijk om evenwichtige teams te vormen die tegen elkaar kunnen spelen.

Artikel 4 - Vouchers (algemene verkoopvoorwaarden)
De VR-HUT website biedt de mogelijkheid om vouchers of cadeaubonnen te kopen voor virtual reality sessies.

Vouchers zijn geldig voor een periode van 6 maanden vanaf de datum van aankoop.

Vouchers kunnen in geen geval worden terugbetaald in contanten.

Artikel 5 - Lidmaatschap (algemene verkoopvoorwaarden)
De VR-HUT past een korting toe voor klanten die zelfstandig en zonder hulp gebruik willen maken van de virtual reality ruimtes. Deze korting geldt voor VR-HUT "Member" klanten. Reserveringen voor Member klanten kunnen telefonisch of per e-mail gemaakt worden.
Om als VR-HUT "Member" te worden beschouwd, moet een klant aan de volgende voorwaarden voldoen:
- Een training hebben gevolgd over het gebruik van virtual reality apparatuur en de VR-HUT ruimte (30 minuten training aangeboden voor 20 EUR)
- Een eigen Steam account hebben en eigen games gebruiken
- Een lidmaatschapsformulier invullen en ondertekenen

De volgende aansprakelijkheidsclausules zijn van toepassing:
In het geval dat een klantlid schade toebrengt aan de apparatuur of lokalen van VR-HUT, kan VR-HUT de burgerlijke of professionele aansprakelijkheid van het klantlid inroepen en hem/haar factureren.

In geen geval kan de VR-HUT aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke of materiële schade die voortvloeit uit het gebruik van haar materiaal door de klant.

Alle bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Wij vestigen in het bijzonder de aandacht op artikels 7 en 8.

Artikel 6 - Prijzen
Voor zover niet anders vermeld, zijn de prijzen van de op de site getoonde diensten aangegeven in euro, inclusief alle belastingen (btw en andere toepasselijke belastingen).

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De prijzen die van toepassing zijn op een reservering of bestelling zijn echter de prijzen die gelden op het moment van bevestiging.

Zodra een reservering is bevestigd, worden geen terugbetalingen of annuleringen meer geaccepteerd.

Artikel 7 - Huishoudelijk reglement in de lokalen van de VR-HUT (algemene verkoopvoorwaarden)
Drank en etenswaren worden niet geaccepteerd in onze lokalen.

De Klant en de deelnemers die via de Klant zijn ingeschreven, zorgen ervoor dat zij zich houden aan de instructies van de instructeur.

VR-HUT behoudt zich het recht voor om een sessie voor een deelnemer te stoppen als de instructeur van mening is dat de deelnemer niet meewerkt aan de veiligheidsinstructies, ongeschikt is of de lokalen of apparatuur niet respecteert. In deze ongewenste omstandigheden zal de prijs van de virtual reality sessie niet worden terugbetaald.

In het geval dat een deelnemer schade toebrengt aan de uitrusting of de lokalen van VR-HUT, kunnen wij de burgerlijke of professionele aansprakelijkheid van de deelnemer inroepen en hem of haar aanklagen.

Artikel 8 - Veiligheid en Aansprakelijkheid (algemene verkoopvoorwaarden)

De Koper is verantwoordelijk voor de geschiktheid van de personen die hij/zij wil laten deelnemen aan virtual reality ervaringen als onderdeel van zijn/haar boeking of bestelling.

Wij vestigen de aandacht van de Koper op de volgende punten:

VR-HUT staat niet toe dat kinderen jonger dan 07 jaar een virtual reality headset dragen.

VR-HUT wijst op het beperkte risico, gezien de kwaliteit van de gebruikte apparatuur, op duizeligheid of hoofdpijn tijdens virtual reality ervaringen of in de uren na afloop van de ervaringen.

Virtual reality ervaringen kunnen gevolgen hebben voor de perceptie van ruimte. VR-HUT raadt spelers aan niet meer dan één sessie per dag te spelen. Virtual reality ervaringen zijn niet geschikt voor mensen die lijden aan epilepsie of neurologische aandoeningen.

In het geval van enig ongemak, verzoeken wij deelnemers dit onmiddellijk te melden aan de animator.

Daarnaast informeert VR-HUT spelers over het beperkte risico, gezien het toezicht, op vallen tijdens de spelsessie.
In ieder geval is de VR-HUT niet verantwoordelijk voor gezondheidsproblemen, lichamelijk letsel of materiële schade die direct of indirect veroorzaakt worden door de aangeboden virtual reality ervaringen of door oneigenlijk gebruik van het spel of door het niet opvolgen van de veiligheidsregels die door de VR-HUT animator gecommuniceerd worden.
Artikel 9 - Verhuur van virtual reality apparatuur door particulieren (algemene verkoopvoorwaarden)
Reserveringen voor virtual reality apparatuur moeten telefonisch of per e-mail worden gedaan.
Na de reservering wordt door de verkoper een huurcontract opgesteld. De koper moet een ondertekend exemplaar van het contract overhandigen om de huur effectief te maken.
Voorafgaand aan de huur zal de VR-HUT de koper vragen een borg te storten ter waarde van 100% van de nieuwwaarde van de gehuurde uitrusting. Deze waarborg wordt terugbetaald bij het inleveren van de uitrusting indien deze in de originele staat wordt teruggebracht.
Indien de gehuurde uitrusting niet in de originele staat wordt teruggebracht, behoudt de VR-HUT zich het recht voor om de waarborg geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor het uitvoeren van de nodige herstellingen of aankopen om de uitrusting in de originele staat te herstellen.
De huur moet vooraf betaald worden.
In geen enkel geval kan de VR-HUT verantwoordelijk gesteld worden voor lichamelijke of materiële schade die voortvloeit uit het gebruik van haar materiaal door de klant.
Alle bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Wij vestigen in het bijzonder de aandacht op artikel 8.
Artikel 10 - Verhuur van virtual reality apparatuur door bedrijven (algemene verkoopvoorwaarden)
De reservering van virtual reality apparatuur gebeurt telefonisch of via e-mail.
Na de reservering wordt door de verkoper een huurcontract opgesteld. De koper dient een ondertekend exemplaar van het contract te overhandigen om de huur effectief te maken.
Indien de gehuurde apparatuur niet in originele staat wordt geretourneerd, zal VR-HUT de nieuwprijs van de apparatuur aan de koper factureren.
De betaling van de huur moet binnen de 10 dagen na de factuurdatum gebeuren.
In geen geval kan de VR-HUT verantwoordelijk gesteld worden voor lichamelijke of materiële schade die voortvloeit uit het gebruik van haar apparatuur door de klant.
Alle bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Wij vestigen in het bijzonder de aandacht op artikel 8.
Artikel 11 - Contract voor de huur en de exploitatie van een virtual reality stand (algemene verkoopsvoorwaarden)
De reservatie van een virtual reality stand gebeurt telefonisch of via e-mail.
Na de reservatie wordt een contract opgesteld door de verkoper. De koper moet een ondertekend exemplaar van het contract voorleggen opdat de huur effectief zou worden.
Bij de ondertekening van het contract wordt een voorschot van 25% van de totale prijs gevraagd.
De betaling moet gebeuren binnen de 10 dagen na factuurdatum.
VR-HUT kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke of materiële schade die voortvloeit uit het gebruik van zijn materiaal door de klant of door gebruikers die aanwezig zijn op de standplaats.
In het kader van een evenement dat door de VR-HUT wordt georganiseerd, verbindt de presentator zich ertoe duidelijke instructies te geven en de grootste voorzichtigheid aan de dag te leggen zodat het materiaal in de meest veilige omstandigheden wordt gebruikt.
De koper zal verantwoordelijk worden gesteld voor elke schade aan het materiaal die veroorzaakt wordt door de nalatigheid van de gebruikers van de virtual reality stand, de organisatoren van het evenement of andere personen die aanwezig zijn op het terrein buiten de teams van de VR-HUT.
Alle bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Wij vestigen in het bijzonder de aandacht op artikel 8.
Artikel 12 - Gebruik van de site en aansprakelijkheid (algemene verkoopvoorwaarden)
De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de VR-HUT site (www.VR-HUT.be)of het internetnetwerk in het algemeen, zoals verlies van gegevens, inbraak, virussen, onderbreking van de dienstverlening of andere onvrijwillige problemen.
Artikel 13 - Intellectuele eigendom (algemene verkoopsvoorwaarden)
Alle elementen van de site van de verkoper zijn en blijven de exclusieve intellectuele eigendom van de verkoper.
Niemand mag elementen van de site, software, beeld of geluid, reproduceren, exploiteren, heruitzenden of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk. Elke eenvoudige link of hypertext link is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.
Artikel 14 - Persoonsgegevens (algemene verkoopsvoorwaarden)
Alle persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van een reservering of bestelling worden bewaard door de verkoper of zijn aangestelden en kunnen worden doorgegeven aan bedrijven waarmee de verkoper of zijn leveranciers samenwerken(t)(en), wanneer deze mededeling noodzakelijk is voor de verwerking van de reservering of bestelling.
De koper geeft de verkoper ook de toestemming om deze gegevens te gebruiken voor het opmaken van statistieken om zijn site, de goederen en de service die hij aanbiedt te verbeteren.
Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om via om het even welk communicatiemiddel informatie over de commerciële activiteiten van de verkoper te verspreiden onder zijn klanten.
Ten slotte bewaart de verkoper de persoonlijke gegevens om latere boekingen en bestellingen te vergemakkelijken.
De verkoper verbindt zich ertoe de informatie die hij in zijn bezit heeft, niet door te geven aan andere bedrijven of ondernemingen.
De gegevens die de verkoper bewaart, kunnen op eenvoudig verzoek te allen tijde worden opgevraagd en gecorrigeerd.
Artikel 15 - Bewijs (algemene verkoopsvoorwaarden)
De partijen aanvaarden, in het kader van hun relatie, elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld: e-mail, computerback-ups, enz.).
Artikel 16 - Geschillenregeling (algemene verkoopsvoorwaarden)
Deze verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.
In geval van een geschil zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd, behoudens dwingende bepalingen van openbare orde.